ANKARA pEDAGOJİ MERKEZİ

hİZMETLERİMİZ

HakkıMIZda

Özel eğitim alanında yaklaşık yirmi yıllık bir deneyimi olan kurucularımız ve akademik danışmanlarımızın birikimini, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınızı dikkate alarak sizlerle paylaşmak amacıyla bir araya gelmiş uzman bir grubuz.

Kurumumuz bünyesindeki her bir uzman, kendi çalışma alanıyla ilgili konularda danışmanlık, destek ve eğitim hizmetleri sunar. Ankara Pedagoji’nin üyeleri eğitsel ve psikolojij değerlendirme, psikolojik danışmanlık, eğitim programları ve öğretimi, özel eğitim, üstün yeteneklilerin eğitimi gibi farklı disiplinlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda kurumumuz bünyesinde çocukların psikolojik ve eğitsel değerlendirmeleri başta olmak üzere zeka testleri ve farklı ölçme araçlarıyla öğrenci değerlendirmesi, bu değerlendirmeler ışığında ise öğrenciler için çeşitli destekler sunarız. Kurumumuz bünyesinde üstün zekalı çocuklar için hizmet veren bir birim bulunmaktadır. Bu birim hem tanılama yapmakta hem de üstün yetenekli çocukların gelişimi için çeşitli zenginleştirme programları sunmaktadır. Kurumumuzda dil ve konuşma terapisti, özel eğitim uzmanları ve psikolojik danışmanlar bulunmaktadır. Ayrıca bir de okuma kliniği bulunmaktadır. Kurumuzda gerektiğinde yararlanabileceğiniz bireysel ve grup temelli psikolojik danışma ve ilişki koçluğu hizmetleri de verilmektedir.

  • Çocuklar ve ergenlerle psikolojik gelisim hizmetleri, Psikolog

  • Tüm konuşma bozuklukları hizmetleri

  • WISC-R Testi başta olmak üzere diğer zeka tesleri

  • Uzman akademisyenler tarafından problem tespiti ve iyileştirilmesi