8 Temmuz 2017

Oyun Terapisi

Oyun terapisinde tamamen gelişim prensiplerine bağlı olarak, oyun yoluyla çocuğun kendini ifade becerisinin gelişmesi sağlanmaktadır. Bu yüzden çocuklarla çalışacak uzmanlarda oyun terapisi becerileri gerekli ve önemli bir araçtır. Oyun terapisi çocuklara kendilerini tam olarak ifade etme kendisinin anlaşılacağı ve kabul edileceği güveni içinde kendini anlatma şansı sunmaktadır.

Çocuklara fırsat verirseniz tıpkı yetişkinlerin duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri gibi çocuklar da oyun
sürecinde duygu ve ihtiyaçlarını oynayarak ifade edeceklerdir. İletişim aracı ve yöntemleri dinamikleri farklı
olsa da çocuklar korku, öfke, kırgınlık, mutluluk, hayal kırıklılığı gibi duygularını ifade etmeleri bakımından
yetişkinlerle aynıdırlar. Çocuklar isteklerini neler hissettiklerini söylemede yaşadıkları olayın kendilerini nasıl
etkilediğini söylemede önemli bir güçlük yaşayabilirler. Ancak yetişkinlerin gözetiminde huzurlu bir ortamda
çocuklar izin verildiğinde kendi iç dünyalarını, derin duygularını oyuncakları ile kendi seçtikleri malzemelerle
kurdukları hikâyeciklerle çok iyi anlatırlar.

Oyun terapisi çocukla terapist arasında kurulan aynı zamanda çocuğun oynayarak kendi iç dünyasını keşfettiği,
bir ilişki sürecidir.

Oyun terapisi süreci, çocukların bazı duygu ve deneyimleri yaşamasına
olanak sağlar. Bu süreç aynı zamanda terapiste çocuğun iç dünyasını, yaşantılarını ve duygularını anlama fırsatı
vermektedir. Oyun sırasında kurulan terapatik ilişki çocukta dinamik bir iyileşme ve gelişme olmasına yardımcı
olur. Çünkü çocuğun dünyası hareket, oyun ve aktivite dünyasıdır. Bu durum terapistin çocuğun dünyasına
girmesini sağlayan en iyi yoldur.