ankara pedagoji çocuk psikoloğu
  • Adresimiz

    Dil Devrimi Caddesi No:41 Kat:3 No:6 Etimesgut-Eryaman/ ANKARA

Ankara Pedagoji Merkezi

Biz Kimiz

Özel eğitim alanında yaklaşık yirmi yıllık bir deneyim

Özel eğitim alanında yaklaşık yirmi yıllık bir deneyimi olan kurucularımız ve akademik danışmanlarımızın birikimini, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınızı dikkate alarak sizlerle paylaşmak amacıyla bir araya gelmiş uzman bir grubuz.

Size Yardım için Buradayız.

Çocuk psikolog ve Ergen Psikolog konusunda uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz. Oyun terapisi, konuşma dil terapisi ve daha bir çok konuda uzman ekibimiz danışacağınız konulara hakimdir. 

Her zaman
sizin için hizmet ediyoruz.

Sorularınız için

Whatsapp hattımıza mesaj yollayabilirsiniz.

Ne Yaparız?

Kurumumuz bünyesindeki her bir uzman, kendi çalışma alanıyla ilgili konularda danışmanlık, destek ve eğitim hizmetleri sunar. Ankara Pedagoji’nin üyeleri eğitsel ve psikolojij değerlendirme, psikolojik danışmanlık, eğitim programları ve öğretimi, özel eğitim, üstün yeteneklilerin eğitimi gibi farklı disiplinlerin temsilcilerinden oluşmaktadır.

Bu kapsamda kurumumuz bünyesinde çocukların psikolojik ve eğitsel değerlendirmeleri başta olmak üzere zeka testleri ve farklı ölçme araçlarıyla öğrenci değerlendirmesi, bu değerlendirmeler ışığında ise öğrenciler için çeşitli destekler sunarız. Kurumumuz bünyesinde üstün zekalı çocuklar için hizmet veren bir birim bulunmaktadır. Bu birim hem değerlendirme yapmakta hem de üstün yetenekli çocukların gelişimi için çeşitli zenginleştirme programları sunmaktadır.

Kurumumuzda dil ve konuşma terapisti/ses ve konuşma bozuklukları uzmanı, özel eğitim uzmanları ve psikolojik danışmanlar bulunmaktadır. Ayrıca bir de okuma kliniği bulunmaktadır.

Kurumuzda gerektiğinde yararlanabileceğiniz bireysel ve grup temelli psikolojik danışma ve ilişki koçluğu hizmetleri de verilmektedir. Böylece kurumumuz her türden özel gereksinimi öğrenciler için değerlendirme ve destek hizmetlerini bünyesinde barındırmaktadır.

 

Nasıl Çalışırız?

Bize ulaştığınızda gereksinim duyduğunuz alanı belirlemek için, yüz yüze ya da telefonla size bir form doldurtulur. İlk olarak bu formu dolduran ön görüşme birimimiz sizinle ilgilenir. Ön görüşme birimi sizin ya da çocuğunuzun temel sorunlarını ve gereksinimlerini belirler.

Buna göre sizinle hangi uzmanımızın ilgileneceği bu aşamadan sonra neler yapılacağını size açıklar. Eğer sürecin sizin için de uygun olduğuna karar verilirse ilgili uzman ile size bir randevu ayarlanır. Kurumdaki iş yoğunluğuna ve sizin uygunluğunuza göre planlanır. Ön görüşme neticesinde danışanlarımıza sunulacak yol haritası ve ücretlendirme danışanlara ayrıntılı olarak sunulur. Kurumumuz % 100 danışan memnuniyeti çerçevesinde hizmet sunmaktadır.

Çalışma biçimimiz ile ilgili kısaca bir örnek verilebilir. Örneğin, ilkokul birinci sınıfta öğrenim gören bir öğrenci akranları okuma öğrenmesine rağmen bu beceriyi edinememişse, öğrencinin velisi ya da öğretmeni bu durumdan dolayı endişelenebilir.

Aile ve öğretmenler gereken müdahaleleri yapmalarına rağmen çocuk akranlarından anlamlı düzeyde geri kaldığında bize başvurabilirsiniz. Bize geldiğinizde öncelikle öğrencinin yaşına ve sınıf düzeyine göre genel bir değerlendirme yapılır. İlk değerlendirme de öğrencinin zihinsel gelişimi ile ilgili bir yetersizlik gözlenirse öğrenciye daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılır. Bu ayrıntılı değerlendirme farklı araçlarla gerçekleştirilebilir.

Örneğin zeka testi, öğrenme güçlüğü bataryası, dikkat testleri vb. araçlar kullanılarak öğrencinin durumu netleştirilir. Diyelim ki öğrenci de zihinsel yetersizlik gibi herhangi bir bulguya rastlanılmadı. O zaman uzmanlarımız öğrenciyi kurumumuzda bulunan akademik başarı birimine yönlendiririz. Burada öğrencinin çalışma becerilerine, okuma hızı ve akıcılığına ve okuma hatalarına bakılır.

Buna göre aileye ve öğretmene önerilerde bulunulur. Aileler isterlerse aynı birim bünyesinde bulunan “Okuma Kliniği”nden de hizmet alabilirler. Burada değerlendirmesi tamamlanmış öğrenciler için sağaltım programı uygulanarak öğrenci akranlarının seviyesine ulaştırılır. Aynı birim öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklar için de hizmet vermektedir.

Bir başka örnek de sınıfta davranış ve hareketleriyle öğretmenleri şaşırtan çocuklar için verilebilir. Örneğin üçüncü sınıfa devam eden bir öğrenci arkadaşlarıyla sürekli tartışmakta, sınıfta sıkıldığını söylemekte ve fırsat buldukça sınıftan kaçmaktadır. Sınıf kurallarına uymakta zorlanan öğrenci öğretmeninin yönergelerine uymakta da direnebilir.

Ancak bu öğrencinin sınav sonuçları davranışlarıyla ters orantılı olabilir. Yani hiç ders dinlemiyormuş gibi görünen öğrenci sınavlarda arkadaşlarından daha yüksek notlar alıyor olabilir.

Böyle durumlarda öğretmenler bu çocukları bir uzmana yönlendirmeyi tercih edebilirler. Böyle bir çocuk için bize geldiğinizde ön görüşme birimi çocuğu değerlendirir ve aile ile görüşür. Mümkünse öğretmenin yazılı ya da sözlü görüşlerini dinler.

Buna göre çocukla ilgili olarak bir davranışsal değerlendirme yaparlar. Ön değerlendirmeler ışığında çocuğun durumunun anne-baba tutumlarından ya da öğretmenin sınıf yönetimi davranışlarından etkilendiğini düşünebilirler. Bu durumdan emin olmak için gerekirse anne-baba ya da öğretmen ile görüşürler. Bazı çocuklar ise akranlarına nazaran üstün yetenekli oldukları için bu tip istenmeyen davranışlar sergiliyor olabilirler.

Ön görüşme birimi öğrencinin zihinsel kapasitesinin yüksek olduğuna ilişkin bir kanaat edinirlerse, zeka testi uygulamak isteyebilirler. Tüm bu süreçte ailenin görüşü dikkate alınarak değerlendirmeler yapılabilir. Diyelim ki öğrenci üstün yetenekli olarak tanılanmadı ve davranışları öğretmen ya da aile tutumlarından kaynaklandığı düşünüldü. Ön görüşme biriminin bir üyesi davranış uzmanı olduğu için aileye başka bir güne randevü verilmeden yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verilir.

Eğer aile çocuklarının davranış problemlerinden fazlasıyla şikayetçi ise aileye davranış değiştirme eğitimi sunulabilir. Bazı aileler evde çocukları ile hiçbir sorun yaşamadıklarını oysa sınıftan sıkça şikayet duyduklarını ifade ederler. Böyle durumlarda ise uzmanlarımız öğretmen ile görüşmek isterler. Bu da öğretmenimizin öğrenci ile ilgili düşünce, görüş ve gözlemlerini içeren bir mektup ya da form olabileceği gibi telefonla da olabilir.

Yukarıda da değinildiği üzere bazı çocuklar ise üstün yetenekli oldukları için sınıflarında dikkat çekebilirler. Üstün yetenekli olduğu anlaşılan öğrenciler ve bu öğrencilerin veli ve öğretmenleri için de kurumumuzda farklı hizmetler sunulmaktadır. Öğrenci üstün yetenekli olarak belirlendiğinde ailelere bu durum hakkında teferruatlı bilgi verilir. Eğer aile bu konuda daha kapsamlı bir eğitim isterse kurum üstün yetenekli çocuk yetiştirme konusunda aileye önemli beceriler kazandırabilecek bir eğitim programı sunabilir. Bu eğitim programına ihtiyaç duyulduğunda davranış değiştirme teknikleri de eklenebilir.

Ayrıca kurumumuz bünyesinde hizmet veren “zeka ve akıl oyunları atölyesi”nden de ailelerimiz çocukları için hizmet alabilirler. Aileler çocuğun öğretmenlerini kurumumuza getirebilirlerse onlara da üstün yeteneklilik konusunda bilgilendirici bir eğitim verilebilir. İhtiyaç duyulursa alan uzmanları ya da akademisyen danışmanlarımız öğrencinin okulunda seminer ya da eğitimler sunabilir.

Bazı durumlarda ise çocuklardaki davranış problemleri evdeki atmosferden etkilenmektedir. Aile içi anlaşmazlık ya da şiddet, ebeveyn ilgisizliği ya da yaşanmış bazı travmalar çocuğu etkileyebilmektedir. Aileler ihtiyaç belirtir ya da uzmanlar böyle bir saptama yaparlarsa kurumumuz psikolojik danışma ya da ilişki koçluğu hizmeti sunabilmektedir.

Sonuç olarak kurumumuz ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını giderecek bir şekilde dizayn edilmiştir. Sonuç odaklı bir çalışma sistemine sahip olan kurumumuz, aileleri maddi ve manevi olarak yormadan onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle ön değerlendirme sürecinde ailelere yapılacak müdahaleler ve değerlendirmeler açıkça ifade edilir ve onların onayıyla süreç devam ettirilir. Ailelere sunulan seçenekler ve hizmetler alanında yetkin uzmanlarca sürdürülmektedir. Ailelerin uzman seçme hakları da bulunmaktadır. Bu kapsamda üniversitede çalışan akademisyenler, doktora öğrencileri ya da lisans mezunlarından hizmet alabilirler.

Kurumumuz ayrıca kurumsal danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. Bu kapsamda özel öğretim kurumları ve özel eğitim merkezlerine kurumsal danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunulmaktadır.