ankara pedagoji çocuk psikoloğu
 • Adresimiz

  Dil Devrimi Caddesi No:41 Kat:3 No:6 Etimesgut-Eryaman/ ANKARA

Konuşma Terapisi Nedir?

İsmail Örs
İsmail Örs

Özel eğitim alanında yaklaşık yirmi yıllık bir deneyimi olan kurucularımız ve akademik danışmanlarımızın birikimini, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınızı dikkate alarak sizlerle paylaşmak amacıyla bir araya gelmiş uzman bir grubuz.

Konuşma terapisi nedir? Kimler için ve hangi durumlarda gereklidir?

Dil ve konuşma terapisinin sizin veya sevdiğiniz biri için doğru olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Konuşma ve dil bozuklukları, gelişimsel gecikmeler, beyin yaralanmaları, işitme kaybı ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli şeylerden kaynaklanabilir.

Ancak konuşma ve dil terapisi, nedeni ne olursa olsun iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Sizlere dil ve konuşma terapisinin ne olduğunu, dil ve konuşma bozukluğu olan kişilere nasıl yardımcı olabileceğini detaylı bir şekilde anlatacağız.

Konuşma Terapisi Nedir

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Konuşma terapisi nedir sorusunun cevabını şu şekilde açıklayabiliriz;

 Konuşma-dil terapisi olarak da bilinen konuşma terapisi, bireylerin başkalarıyla etkileşim kurmak için ihtiyaç duydukları iletişim, dil ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir  danışmanlık yöntemidir. Beden dili, yüz ifadeleri ve jestler gibi hem sözlü hem de sözsüz iletişim üzerinde çalışmayı içerebilir. Konuşma terapisi, kekemelik, artikülasyon bozuklukları, sözel dispraksi, ses bozuklukları ve dille ilgili diğer sorunlar gibi konularda yardımcı olabilir.

Sözlü iletişim, bireylerin başkalarıyla etkileşim kurmak ve iletişimlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları iletişim, dil ve konuşma becerilerini kullanmalarına yardımcıdır. Dil ve konuşma terapisi, bu becerileri geliştirmek için etkin bir yöntemdir.

Konuşma Terapisi Nedir

Dil ve Konuşma Terapisti Nasıl Yardımcı Olabilir?

Konuşma terapisi nedir ve nasıl tespit edilir bunu için aşağıdakilerden bir yada birkaçı tanıdık geldiyse muhtemelen dil ve konuşma bozukluğu ile karşı karşıyasınızdır.

 • “Çocuğum her söylenileni anlıyor ama konuşamıyor.”
 • “Çocuğumun söylediklerini anlıyorum ama başka kimse anlamıyor”
 • “Heyecanlandığımda konuşurken takılıyorum, sözcük ve heceleri tekrarlıyorum.”
 • “Gün sonunda veya güne başlarken sesim kısık çıkıyor.”
 • “Çocuğum yazarken bazı harfleri yanlış veya eksik yazıyor.”

Dil ve konuşma terapistleri, bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek için yardımcı olur. Bu terapistler, bireylere çeşitli beceriler kazandırmak amacıyla etkileşimli bir ortam sunar. Bireyler, bu ortamda kekemelik, artikülasyon bozuklukları, sözel dispraksi, ses bozuklukları ve dille ilgili diğer sorunlar hakkında bilgi edinir.

Siz de dil ve konuşma terapistinden yardım almak istiyorsanız, Ankara Pedogojiden danışmanlık alabilirsiniz.

Rehberlik Edilen Dil ve Konuşma Koşulları Türleri

Konuşma terapisi nedir ve türleri nelerdir şimdi bu konu hakkında sizi bilgilendireceğiz;

Dil ve konuşma terapisi, üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi mezunu terapistlerce, dil ve konuşma bozukluklarının giderilmesi amacıyla yürütülen terapi süreçleridir. Dil ve konuşma bozukluklarının tamamı sağlık sorunu olarak kabul edilir. Bu bozukluklar nörolojik, genetik, gelişimsel bozukluklar sonucu ortaya çıkabildiği gibi, bireylerde sadece dil ve konuşma bozukluğu da görülebilir. Genel olarak okul öncesi dönemde sesletim bozukluğu (artikülasyon bozukluğu), gelişimsel dil bozukluğu, gecikmiş konuşma, akıcılık bozukluğu (kekemelik, hızlı-bozuk konuşma) görülmekle birlikte okul dönemi ve adolesan(ergenlik ve gençlik döneminde) döneminde de görülmektedir. Bu görülen bozukluklardan bahsetmek gerekirse;

Sesletim bozukluğu: Bireylerde konuşma seslerinin doğru yerinde ve şeklinde çıkmamasıyla meydana gelen anlaşılırlık problemidir. Konuşma sesleri artikülatörler (dil, diş, dudak, damak gibi) tarafından üretilen seslerdir. Çıkış yerleri, çıkış şekilleri ile ilgili problemler sesletim terapisiyle iyileştirilip bireyin konuşması anlaşılır hale getirilir.

Genel olarak okul öncesi dönemde ve okul döneminde görülür. Bazı bireylerde hiçbir konuşma sesinde bozukluk olmadığı halde yazı yazarken bazı harfleri yanlış yazma veya eksik yazma görülmesi fonolojik farkındalığının eksik olduğunun göstergesidir. Akademik bir sorum gibi gözüken bu fonolojik farkındalık eksikliği de sesletim terapisiyle sağaltılır.

Gelişimsel dil bozuklukları: 54 aya kadar olan dil bozuklukları gecikmiş konuşma olarak adlandırılırken, bu dönemden sonrasına devam eden dil bozuklukları özgül dil bozukluğu olarak adlandırılır. Gecikmiş konuşma için yapılan terapilerle gelişimsel döneme ait beceriler baz alınarak bireylerin alıcı ve ifade edici dil becerileri arttırılmaktadır. Daha çok ekran kullanım süresine (tv, telefon, tablet gibi) bağlı olarak gelişen alıcı dil (konuşulanı anlayabilme) becerisi ifade edici dil becerisiyle paralellik göstermediği durumlarda bu bozukluk meydana gelir. 54 aydan sonraki dönemlerde devam eden dil bozukluğu bireye özgü becerilerin derinlemesine yapılan analizlerce planlanan terapiyle sağaltıma ulaşabilir.

Akıcılık bozukluğu: Bilimsel olarak bir nedeni bulunamamış bu bozukluk türü, genetik yatkınlık, dil ve zihinsel gelişimin paralellik gösterememesi gibi durumlar bireyler için akıcılık bozukluğu riski oluşturur. Heyecanlanma, üzülme, sevinme gibi duygu durumunun olağan seyrinden ani sapmasıyla bireylerin konuşmasında takılma, bozulma, duraklama, tekrar etme gibi durumlar gözlenir. Akıcılık bozukluğu terapileri bireylerin bu durumlarını kontrol altına almaları ya da yeni bir konuşma biçimiyle konuşmaları sağlanır. Anksiyetenin (kaygı bozukluğu), kişisel gelişim problemlerinin, bireyin kendine güven sorunlarının terapi sürecine etki edeceği unutulmamalıdır.

Ses bozuklukları: Gelişimsel (doğuştan) ya da edinilmiş olarak meydana gelen ses kısıklığı, çatallanması, boğukluğu, fazla kalınlaşması veya incelmesi durumları ses bozukluğu olarak kabul edilir. Halk arasında ses telleri olarak bilinen yapının aslında doğru tabiri ses kıvrımlarıdır. Bu kıvrımlarda oluşan nodül, polip, ödem gibi sesin yanlış kullanılmasıyla meydana gelen yapılar seste bozulmalara yol açar. Sesin yanlış kullanımı devam ettiği takdirde bu yapılar bireye ve bireyin sesine daha çok zarar verir. Ses terapisiyle çözülebilecek bir durum yanlış kullanımın devam etmesiyle tıbbi müdahaleyi (ameliyat gibi) zorunlu hale getirir. Adolesan döneminin başlamasıyla, özellikle erkeklerde, sesin kalınlaşmaya başlaması normaldir ancak bu değişim bireylerde eski tiz (ince) sese dönme istemi de oluşturabilir ve bireyde anormal bir ses tonu oluşturabilir. Bu ses bozukluğu ses terapisiyle hızlı bir şekilde iyileşme gösterir.

Motor konuşma bozukluğu: İlk bakışta sesletim bozukluğu gibi görülen bu bozukluk, beyin yapısı içindeki hareketlerimizi kontrol eden merkezin konuşmayı kas sisteminde doğru planlayamamasından kaynaklanır. Nörolojik bir bozukluk sonucu ortaya çıkabildiği gibi kendi kendine de ortaya çıkabilir. Genel olarak ince kas becerilerinde görülen zayıflıklar bu bozukluk türünü de beraberinde getirmektedir. Sesletim çalışmalarından farklı olarak bu bozukluk türünde doğru sinirsel iletimi destekleme ve doğru üretimin sık tekrarlanması terapi planlarına dahil edilir.

Konuşma terapisi, herkesin dil ve konuşma becerilerini geliştirmesi veya iyileştirmesi için farklı koşullarda rehberlik eder. Terapistler, hastaların durumuna göre en uygun yöntemleri belirler. Konuşma terapisi, hastanın terapiye geliş sürecini ve hedeflerini belirlemesine yardımcı olur.

 Terapistiniz, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak iletişim becerilerinizi geliştirmenin en iyi yolunu bulmak için sizinle birlikte çalışacaktır.Terapi, ilerlemenizi anlamanıza ve daha fazla gelişme için hedefler belirlemenize yardımcı olacaktır.

Konuşma Terapisi Nedir

Dil ve Konuşma Terapisinin Faydaları

Konuşma terapisi nedir ve faydaları sizde veya tanıdığınız birinde konuşma veya dil bozukluğu varsa, dil ve konuşma terapisi size yardımcı olur. Bu alandaki profesyoneller, başkalarıyla etkileşim kurmak için gerekli olan iletişim, dil ve konuşma becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için doğrudan sizinle birlikte çalışacaktır. Bu, beden dili, yüz ifadeleri ve jestler gibi hem sözlü hem de sözsüz iletişimi içerebilir.

Konuşma ve dil terapisi kekemelik, artikülasyon bozuklukları, sözel dispraksi, ses bozuklukları ve diğer ilgili sorunları olanlara yardımcı olur. Terapist, kişinin yeteneklerini değerlendirmek için bire bir çalışacak ve yeteneklerinin mümkün olduğunca çoğunu geliştirmelerine yardımcı olmak için bireyin ihtiyaçlarına en uygun planı tasarlayacaktır. Bireyin net bir konuşma ile iletişim kurabilmesi için sözel sesleri ve kelimelerin seslerini geliştirmek için çalışacaklardır. Ayrıca, başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmaya yardımcı olmak için okuduğunu anlama becerilerine de odaklanırlar.

Dil ve konuşma terapistleri, zorluk çekilen alanlardan ziyade bireyin güçlü yönlerine odaklanarak iletişim becerilerinin gelişmesi için destekleyici bir ortam yaratır.

Nitelikli Bir Dil ve Konuşma Terapisti Bulmak

Konuşma terapisi nedir, hangi türleri olduğunu anladıktan sonra sırada nitelikli bir konuşma terapisti bulmaktır.

Nitelikli bir dil ve konuşma terapisti bulmak için ilk adım araştırmanızı yapmaktır, mevcut tüm seçenekleri okuyun, belirli terapistlerle danışmanlık almış olan insanlarla konuşun.

Potansiyel seçeneklerinizi daralttıktan sonra, her biriyle yüz yüze görüşmek için bir randevu ayarlayın. Bu toplantı sırasında, ihtiyaçlarınıza uygun olduklarından emin olmak için terapistin iletişim tarzını size uygunluğunu anlayabilirsiniz. Deneyimleri ve yöntemleri hakkında sorular sorun; onlarla konuşurken kendinizi rahat hissetmeniz de önemlidir.

Uzun süreli bir tedaviye başlamadan önce aynı terapistle çalışmış olan diğer kişilerden geri bildirim almak da önemlidir. Doğru terapistle, konuşma ve dil gibi becerileri geliştirmek için çalışmak, engelli kişiler için son derece faydalı olabilir.Ankara Pedogoji uzman kadrosu ve deneyimleri ile sektöründe başarılı Pedogoji Danışma Merkezidir.

Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Konuşma-dil terapisi hakkındaki en çok sorulan sorulardan şu şekildedir;

 • Konuşma terapisi nedir?

Konuşma-dil terapisi olarak da bilinen konuşma terapisi, bireylerin başkalarıyla etkileşim kurmak için ihtiyaç duydukları iletişim, dil ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir tedavi türüdür. Beden dili, yüz ifadeleri ve jestler gibi hem sözlü hem de sözsüz iletişim üzerinde çalışmayı içerebilir. Konuşma terapisi, kekemelik, artikülasyon bozuklukları, sözel dispraksi, ses bozuklukları ve dille ilgili diğer sorunlar gibi konularda yardımcı olabilir.

 • Konuşma patoloğu nedir?

Konuşma-dil patolojisi, bir kişinin dili üretme ve anlama yeteneğini etkileyen bozuklukların incelenmesidir. İletişim bilimleri ve bozukluklarının daha geniş alanı içinde bir çalışma alanıdır. Konuşma-dil patologları, konuşma ve dil bozuklukları, sosyal iletişim ve edimbilim ve yutma ve beslenme bozuklukları dahil olmak üzere iletişim güçlükleri olan bireyleri değerlendirir, teşhis eder ve tedavi eder. Ayrıca ailelere ve diğer bakıcılara eğitim ve destek sağlarlar.

 • Kim konuşma-dil terapisine ihtiyaç duyabilir?

İletişim kurmayı ve konuşmayı öğrenen küçük çocuklar, dile dayalı öğrenme güçlüğü olan okul çağındaki çocuklar ve tıbbi durumlar, inme veya yaralanma nedeniyle konuşma ve dil bozukluğu olan yetişkinler dahil olmak üzere her yaştan birey konuşma-dil terapisinden yararlanabilir. Konuşma-dil terapisi, işitme engelli, kekemelik, ses bozukluğu ve sosyal iletişim güçlüğü çeken bireyler için de faydalı olabilir.

 • Dil ve konuşma bozukluğu neden kaynaklanır?

Dil ve konuşma bozuklukları, işitme kaybı, bilişsel gecikmeler, fiziksel bozukluklar, nörolojik bozukluklar, öğrenme güçlükleri ve duygusal bozukluklar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bazı durumlarda, nedeni bilinmiyor olabilir. Bozukluğun altında yatan nedeni belirlemek ve uygun bir tedavi planı geliştirmek için kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

 • Ne kadar süre konuşma terapisi alınır?

Konuşma terapisinin süresi, bireyin ihtiyaçlarına ve bozukluğun tipine ve şiddetine bağlıdır. Genel olarak, konuşma terapisi seansları 30 ila 60 dakika sürer ve tipik olarak haftalık veya iki haftada bir yapılır. Bazı durumlarda daha sık veya daha uzun seanslar gerekebilir. Tedavinin uzunluğu ayrıca bireyin ilerleme hızına ve tedaviye yanıtına da bağlıdır.

 • Konuşma terapisinin avantajları nelerdir?

Konuşma terapisinin, gelişmiş iletişim ve dil becerileri, gelişmiş benlik saygısı, gelişmiş sosyal beceriler, gelişmiş problem çözme becerileri, gelişmiş akademik performans ve geliştirilmiş yaşam kalitesi dahil olmak üzere birçok faydası vardır. Konuşma terapisi ayrıca bireylerin sözlü ve sözsüz iletişimleri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmalarına, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine ve başkalarıyla etkileşim kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 • Dil terapisti nedir? Konuşma terapisti nedir?

Konuşma terapisti veya konuşma dili terapisti olarak da bilinen bir konuşma dili patoloğu, iletişim ve yutma bozukluklarını değerlendirme, teşhis etme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmış, eğitimli bir profesyoneldir. Konuşma-dil patologları, insanların konuşma, dil ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra yutma güçlüğünün üstesinden gelmelerine yardımcı olma konusunda uzmandır. Bireylerin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için konuşma ve dil terapisi, güçlendirici ve alternatif iletişim (AAC) stratejileri ve yutma terapisi dahil olmak üzere çeşitli teknikler ve stratejiler kullanırlar.

 • Konuşma terapisi sırasında ne olur?

Konuşma terapisi sırasında, konuşma dili patoloğu, bireyin iletişim becerilerini değerlendirecek ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirecektir. Tedavi, iletişim hedeflerini tartışmak, konuşma seslerini uygulamak, dil becerilerini uygulamak ve sosyal iletişim becerilerini uygulamak gibi etkinlikleri içerebilir. Konuşma-dil patoloğu ayrıca bireye ve ailesine veya bakıcılarına eğitim ve destek sağlayacaktır. Tedavi, kişinin evi, okulu veya kliniği dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda gerçekleştirilebilir.

 • Akıcı konuşma bozukluğu nedir?

Kekemelik olarak da bilinen akıcılık bozukluğu, konuşma akışının istemsiz tekrarlar, uzatmalar ve/veya duraklamalarla bozulduğu bir konuşma bozukluğudur. Konuşmanın ritmini, akıcılığını ve hızını etkileyebilir. Akıcı konuşma bozukluğunun belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve sözcüklerin tamamını veya bazı kısımlarını tekrarlamayı, sesleri uzatmayı veya uzun süre duraklamayı içerebilir. Akıcı konuşma bozukluğu olan bireyler ayrıca belirli kelimelerden veya durumlardan kaçınma, yüz buruşturma, göz kırpma ve/veya baş sallama gibi ikincil davranışlar da gösterebilirler.

 • Gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları neyi içerir?

Gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları, bir kişinin dil ve konuşma becerilerinin yaşıtlarından önemli ölçüde geride olduğu bir dizi durumu içerir. Bu bozukluklar, ifade edici dil bozukluğunu, alıcı-ifade edici karışık dil bozukluğunu, fonolojik bozukluğu, Çocuklukta Konuşma Apraksisini ve dile dayalı öğrenme güçlüğünü içerebilir. Bu bozuklukların belirtileri, dili anlama güçlüğü, düşünce ve fikirleri ifade etme güçlüğü, sözcükleri doğru telaffuz etme güçlüğü ve dili sosyal bir bağlamda kullanma güçlüğünü içerebilir.

 • Konuşma terapisi kaç yaşında başlar?

Konuşma terapisi tipik olarak erken çocukluk döneminde, genellikle iki ile beş yaşları arasında başlar. Bununla birlikte, konuşma terapisi her yaşta faydalı olabilir ve birçok yetişkin de konuşma ve dil terapisinden yararlanır. Bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak konuşma terapisi, bozukluğun altında yatan nedeni belirlemek ve uygun bir tedavi planı geliştirmek için kapsamlı bir değerlendirme ile başlayabilir.

 • Yetişkinlerde konuşma bozukluğu neden olur?

Yetişkinler, işitme kaybı, bilişsel gecikmeler, fiziksel bozukluklar, nörolojik bozukluklar, öğrenme güçlükleri ve duygusal bozukluklar gibi çeşitli faktörler nedeniyle konuşma bozuklukları yaşayabilir. Bazı durumlarda, nedeni bilinmiyor olabilir. Konuşma bozuklukları ayrıca inme, kafa travması, beyin tümörleri ve diğer tıbbi durumlardan da kaynaklanabilir. Bozukluğun altında yatan nedeni belirlemek ve uygun bir tedavi planı geliştirmek için kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

 • Dil bozukluklarının belirtileri nelerdir?

Dil bozukluklarının belirtileri bozukluğun tipine ve şiddetine göre değişir. Genel olarak belirtiler, dili anlama ve kullanma güçlüğü, yönergeleri takip etme güçlüğü, düşünce ve fikirleri ifade etme güçlüğü, şakaları veya mecazi dili anlama güçlüğü, sözcükleri doğru telaffuz etme güçlüğü ve dili sosyal bir bağlamda kullanma güçlüğünü içerebilir. Bazı kişiler ayrıca cümle kurmakta, akıcı konuşmakta veya yazılı dili anlamakta zorluk çekebilir.

 • Kekemelik dil ve konuşma terapisi ile çözülebilir mi?

Konuşma terapisi, her yaştaki bireylere yönelik olup, kekemelik, iletişim becerileri, beden dili veya konuşmalarında yaşanan diğer zorluklar gibi durumlar için etkili bir seçenektir.  Bununla birlikte, çoğu durumda bu tür terapilerin oldukça erken yaşlarda başlayarak en iyi sonucun alınacağı unutulmamalıdır.

Sonuç

Konuşma terapisi nedir ve hangi durumlarda danışmanlık alınması gerekir, faydaları ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgilendirmeyi Ankara Pedogoji Danışmanlık Merkezinden alabilirsiniz.

Sonuç olarak, dil ve konuşma terapisi, dil ve konuşma bozukluğu olan kişilere yardımcı olmak için yararlı bir yöntemdir. Siz veya tanıdığınız biri konuşma veya dil bozukluğu ile mücadele ediyorsa, hangi terapi seçeneklerinin mevcut olduğunu görmek için Ankara Pedogoji uzman kadrosundan hemen randevu alıp danışmalık sürecinizi başlatabilirsiniz.

İzleyebileceğiniz Videolarımız:

Son Yazılar
İletişime Geçin

İletişime geçin. Sizi hemen arayalım. Bilgi alın